כך נבנה
מחדש
את ישראל

טיוטה ראשונה לדיון לאומי

אתר זה מציג עבודה מתעדכנת שנעשית ביוזמת המאה מאז ה-8 באוקטובר 2023, שמטרתה לסייע בשיקום ובבנייה מחדש של מדינת ישראל בהיבטים פוליטיים, ממשלתיים וחברתיים.

בשישה באוקטובר, ערב שמחת תורה הייתה מדינת ישראל שסועה, קרועה וחלשה, ובה בעת שאננה, שחצנית ועיוורת. תשומת הלב הציבורית הייתה נתונה כולה לניסיון להכריע ולהכניע, במאבק פנימי על אופייה של המדינה. האיומים הביטחוניים לא נתפסו כקיומיים, וקונספציות נוקשות עיוורו מלראות ולהבין את שתכננו אויבינו. שאלת המוכנות של הצבא והעורף זכתה להתעלמות וזלזול. השירותים הציבוריים היו בשפל, לאחר עשורים של ייבוש והזנחה. באזורים גאוגרפים וחברתיים רחבים לא נאכף החוק, הממשלה ייצגה חלק מסוים בציבור וזכתה לחוסר אמון עמוק בחלקו האחר. המערכת הפוליטית כולה נשלטה על ידי עקרון מארגן של שבטיות ומגזריות.

בשישה באוקטובר, ערב שמחת תורה, לא הייתה לכידות מינימלית. לא הייתה משילות. לא הייתה ממלכתיות. היו עיוורון עמוק ושחצנות ריקה.

בשמונה באוקטובר חזרנו לראות. ראינו והבנו את עוצמת הסכנה הביטחונית, את האיום על עצם קיומנו, כפרטים וכמדינה יהודית בארץ ישראל. ראינו את האיום על הילדים שלנו, היישובים שלנו, החיים שלנו. ראינו את מחירי המגזריות, הנפרדות, אי האמון והעדרו של סיפור ישראלי משותף. ראינו את חולשת המערכות הביטחוניות והשירותים הציבוריים ואת חולשתה של ההנהגה הפוליטית. ראינו גם את שטניותו של האויב, את הריקבון המוסרי שפשט בחלק מהעולם המערבי שהתייצב לצד הברבריות החמאסית, ואת האנטישמיות המאיימת על יהודי העולם.

בשמונה באוקטובר ראינו גם את עוצמתה האדירה של החברה הישראלית. את ההתגייסות המלאה, המוחלטת והמיידית שלה לחזית הצבאית, לחזית הסיוע האזרחי ולחזית ההסברה הבין לאומית. ראינו את ההתגייסות של העם היהודי בתפוצות ושל מנהיגי העולם המערבי  – בהובלת נשיא ארה"ב – שהתייצבו לצד ישראל.

בשמונה באוקטובר התעוררנו והבנו שהמלחמה הזו היא מלחמת הקוממיות השנייה שלנו. שיש לנו חובה לתקן. חובה לבנות את ישראל מחדש.

חובה עלינו לעבור מהכלה ודשדוש ליוזמה, להבטיח את גבולותינו, את זהותנו וערכינו כמדינה יהודית-דמוקרטית ואת חיינו.

חובה עלינו להחזיר את הכוח מהקצוות שקרעו אותנו אל המרכז, ממנו נפעל יחד באחריות ובנחישות, ועל בסיס הסכמות רחבות וסיפור ציוני משותף, לטובת החברה הישראלית כולה. לכונן מחדש מדינה שאינה רק אוסף של מגזרים, קבוצות ושבטים עם אינטרסים שונים ומתנגשים, אלא מדינה יהודית-דמוקרטית המשקפת ערכים, חזון וייעוד המשותפים לרוב אזרחיה. 

חובה עלינו להגדיר מחדש את ערכינו ולבנות את הלכידות החברתית שלנו. לתת מקום למגזריות ולקהילתיות, אך בלי לזנוח את הממלכתיות המשותפת. לחזק את הזהות היהודית על שלל גווניה ככוח מחבר, מתוך הבנה שנדרשת יותר זהות ופחות כפייה. לבנות את מערכות הממשל והיחסים ביניהן, ואת המערכת הפוליטית, מתוך ערכים של אחריות, שותפות, אמון, מצוינות, שליחות, דוגמה אישית, אומץ, גיוון, ציונות וכלל-ישראליות.

חובה עלינו ללכד מחדש את החברה הישראלית סביב אתוס ישראלי שכולל את כולם, אך גם מחייב את כולם. לבנות מחדש את צבא העם כמשימה משותפת לכלל חלקי החברה, מתוך כיבוד השונות אך גם תוך הבנה כי אין לנו פריבילגיה לוותר על אף אחד. לכרות ברית של שוויון זכויות וחובות אזרחיות בין יהודים לערבים אזרחי ישראל, שתאפשר לנו לעמוד יחד כנגד אויבינו הרצחניים, ולקיים שותפות של ממש בישראליות. לוותר על החלוקה לישראל הראשונה והשנייה ולהיאבק ביחד על ישראל מגוונת, מכבדת, מייצגת, מכילה ושיש בה שוויון הזדמנויות. לבנות מחדש את הברית עם יהודי העולם. לא להסתפק בברית הגורל והאיום המשותף, אלא להעמיק את הייעוד המשותף של העם היהודי. 

חובה עלינו לחזור ולהזכיר לעצמנו ולעולם על מה אנחנו נלחמים. על קיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל, שתאפשר לנו – יהודים שחזרו למולדתם לאחר אלפי שנות גלות וסבל – להגשים פה בארץ חמדת אבות את כל התקוות, הלאומיות והפרטיות. להקים חברת מופת שמבוססת על ערכינו ותרבותנו העתיקה והמתחדשת ועל ערכי הדמוקרטיה המערבית – מדינה שהיא חוד החנית של העולם החופשי. מדינה שזהותה היהודית מתבטאת גם באמונה בקדושת החיים, בכך שכל אדם נברא בצלם ולפיכך היא ליברלית והומניסטית. מדינה שמטפחת את הברית עם מדינות העולם החופשי ובראשן ארה"ב, מתוך שותפות ערכים ואחריות לאומית וגלובלית. מדינה שנמצאת בלב המזרח התיכון, מוקפת באיום האסלאם הפונדמנטליסטי, הנלחמת באויביה השטניים בשם ולמען האנושות כולה. 

מטרת המסמך הזה היא להציע בקווים כלליים וראשוניים 
"איך נבנה את ישראל מחדש".

מסמך זה נועד להגדיר את קווי המתאר הערכיים והאופרטיביים של תוכנית לבנייה מחדש של ישראל בהיבטים הפוליטיים, הממשלתיים והחברתיים. מסמך זה לא יעסוק בתשובה לשאלה מהי המדיניות הביטחונית והמדינית הנדרשת לישראל, אך למרות זאת הוא מבקש להדגיש כי לא ניתן יהיה לבנות מחדש את ישראל ולהחזיר את הכוח מהקצוות הרדיקליים אל המרכז הציוני, מבלי לגבש תפיסה פרואקטיביות ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני. תנאי יסוד זה מחייב ממשלה שחותרת לגיבוש הסכמה לאומית סביב יעדים מדיניים-ביטחוניים, ומחייב ביטוי שקוף שלהם בקווי היסוד הקואליציוניים. על היעדים הביטחוניים והמדיניים של ישראל להתגבש בתיאום עם בעלות בריתה במערב, ולעמוד בכללי המשפט הבינלאומי.

אנחנו חברה נחושה בעלת חוסן אדיר ויכולות שיקום אינסופיות. אבל אנחנו גם חברה באבל עמוק. כולנו אבלים על אלפי מתנו, מאות חטופינו ועל הזוועות שחווינו וילכו עמנו לנצח. 

המקום ינחם אותנו. תמונת הניצחון שלנו תהיה של קיבוצי העוטף מוריקי שדות וילדים נוסעים על אופניים בשבילים. קריית שמונה שוקקת חיים, אצבע הגליל בטוח וגם משגשג. אופקים, שדרות ונתיבות מכפילות את גודלן וקולטות משפחות צעירות.

המקום ינחם אותנו. בתמונת הניצחון עפר הקברים ימלא את תהומות האיבה והפילוג שנחפרו בינינו שנים ארוכות. שותפות הגורל והעמידה המשותפת מול שערי הגהינום שנפרצו, הופכות לשותפות הייעוד בהתחדשות של הנגב המערבי והמדינה כולה.

המקום ינחם אותנו. תמונת הניצחון תהיה של ישראל שלנו, המתחדשת, המשגשגת, הצומחת ומתפתחת – חזקה, חכמה וטובה משהייתה בשישה לאוקטובר, ערב שמחת תורה.

המקום ינחם אותנו. ובבניינה של מדינת ישראל ננוחם.